Kabataş Erkek Lisesi Kültür Binası

Kabataş Erkek Lisesi Yatakhane Binası
4 Nisan 2019
Gevherhan Sultan Medresesi
4 Nisan 2019

Kabataş Erkek Lisesi Kültür Binası

Kabataş Erkek Lisesi,

1908 yılı şubat ayında Kaba- taş semtinde Esma Sultan Konakları’nda daha önce kapatılmış olan Aşiret Mektebi’nin yerine açıldı.
18 Mayıs 1908’de yedi sınıf, 276 öğrenci ile öğ- retime başlayan okulun kurucusu ve ilk mudürü Aynizâde Hasan Tahsin Bey’ dir. Okul, 17 Kasım 1913’te ilkokul kısmının da açılmasıyla on iki sınıflı “Kabataş Sultanisi” haline getirildi. 1919’dan itibaren yatılı ve gündüzlü olarak eğitim ve öğreti- mini sürdüren “Kabataş Sultanisi” 1923-1924 ders yılından itibaren sultanilerin kaldırılması üzerine “Kabataş Erkek Lisesi” adını aldı.

1928-1929 ders yılı başında Kabataş’taki eski binaların yetersizliği nedeniyle Beşiktaş Ortaköy’de, 1867-1875 yılları arasında Feriye Sarayları olarak inşa edilen bugünkü binalarına taşındı. Okul işleyişi ile ilgili ilk değişme, 1931 – 1932 ders yılında Feriye Sarayları’nın kapalı maneji olarak düşünülen yerin okulun kapalı salonuna dönüştürülmesiyle başladı.

1934 yılında okul bahçesinde yer alan ve Ağalar Dairesi adıyla bilinen cadde üzerindeki eski bina, onarılarak konferans salonu ve laboratuvarların yer aldığı, kültür binası olarak kullanıma açıldı.

Öğrenci sayısının artması sonunda 1941-1942 ders yılında okulun orta kısmı kapatılarak aynı binada yalnız lise olarak öğretime devam edildi. 1949’da Feriye Sarayları’nın üçüncüsü olan ve o tarihe kadar Beşiktaş Ortaokulu olarak kullanılan bölüm de “Pansiyon Binası” olarak liseye devredil- di. Günümüzde yabancı dil öğrenmenin gerekliliği ve genel liselerimizdeki dil öğretiminin yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Kabataş Erkek Lisesi’ne Anadolu liselerinden farklı bir statü (Süper Lise) kazandırılması düşünüldü. Türkçe eğitim yapılarak lise önüne bir yıl hazırlık sınıfı açılması, Lise 9,10,11, sınıflarda takviyeli olarak İngilizce okutulması esasına dayanan yönetmelik hazırlandı.

Böylece 1992-1993 Eğitim Öğretim yılında okulumuza kazandırılan yeni statü çerçevesi içinde karma eğitime geçildi. Okulun yeni statüye kavuşması öğrenci ve veliler arasında ilgiyi arttırdı. Bu nedenle İl dışından Okulumuzu kazanan kız öğrencilerin yatılı olma isteğini karşılamak amacıyla 1994 – 1995 öğretim yılından itibaren yatılı kız öğrenci alınmaya başlandı. 1995-1996 öğretim yılı sonunda Kabataş Erkek Lisesi Karma eğitimin ilk mezunlarını verdi. 1998-1999 öğretim yılından itibaren Anadolu Lisesi statüsüne alındı. 2006-2007 öğretim yılında Anadolu Liseleri arasında “Hazırlık artı 4 Yıl” öğrenim uygulayan Lise statüsü kazandı. 15 Mayıs 2008’de İngiltere Kraliçesi İstanbul’a geldiğinde ilk olarak okulumuzu ziyaret etti ve 100.Yıl anıtımız önünde okul şeref defterini imzaladı. Halen Hazırlık + 4 yıl Eğitim Süresi uygulanan Kabataş Erkek Lisesinde Hazırlık sınıflarında 4 sınıf İngilizce 2 sınıf Almanca temel dil olmak üzere eğitim verilmektedir.

Kabataş Erkek Lisesi Kültür Binası Restorasyonu Görüntüleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir