Şeker Han

Kabataş Erkek Lisesi Yatakhane Binası
4 Nisan 2019

Şeker Han

Eserin II. Mehmed (Fatih) döneminde (1451-1481), hatta Fatih Külliyesi ile birlikte inşa edildiği halk tarafından söylenmekteyse de yapının günümüze ulaştığı şekliyle mimari özellikleri bir 15. yy yapısı olarak kabul edilmesine olanak tanımaz. Yapının Fatih’te Malta Çarşısı Sokağı köşesinde inşa edilmiş olması ve mimari özellikleri, 17. yy’ın sonlarına tarihleme imkanı vermektedir. Said-i Nursi, Mehmet Akif, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi ünlüler çeşitli zaman dilimlerinde bu handa barınmışlardır.

1923 adada yer alan Şeker Hanın rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılmış ve onaylanmak üzere Koruma Kurulu’na sunulmuştur.

04/06/2014 tarih ve 2615 sayılı Koruma Kurulu kararı ile yapının rölövesi onaylanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir