Ulubatlı Hasan İlkokulu

TJK Veliefendi Medya Merkezi
4 Nisan 2019
Güç Kardeşler Anadolu Lisesi
4 Nisan 2019

Ulubatlı Hasan İlkokulu

ULUBATLI HASAN İLKOKULU
        TARİHÇESİ: 
        Ulubatlı hasan İlkokulu, Cumhuriyetin 10. Yıl armağanı olarak bizzat Atatürk’ün emriyle aynı tip ve planda yapılan 10 okuldan biridir. Bu okullardan 5 tanesi Fatih İlçesi sınırlarındadır(1- 29 Mayıs İlkokulu 2- Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu 3- Katip Çelebi İlkokulu ve Ulubatlı Hasan İlkokulu) diğer 5 okul ise İstanbul’un değişik semtlerindedir. Bu okullardan 5 tanesi 2. Derece tarihi eser statüsünde olup; okulumuz Ulubatlı Hasan İlkokulu da 2. Derece Tarihi Eser statüsündedir. Okulun yeri, eski ismi ile Mollaaşkı mahallesinde yer almakta iken mahalle birleştirilmeleri sonrası Ayvansaray Mahallesi olarak değişmiştir. Okul Haliç’e hakim bir konumdadır. Manzara olarak Haliç’in büyük bir kısmı, Topkapı sarayı, Ayasofya Müzesi, Yeni Cami, Galata Kulesi, Kasımpaşa Deniz Hastanesi, Tersaneler, Galata ve Unkapanı köprüleri, Sarayburnu, Eminönü meydanı ve Kadıköy sırtlarına sahiptir. İlk kez 1932-1933 eğitim-Öğretim yılında hizmete açılmıştır. O zamanlar İstanbul’da okullar hizmete girişlerine göre numerik olarak isimlendiriliyorlarmış; okulumuzun ilk adı da “55. İlkokul” olarak yer almıştır. 1948-1949 Eğitim-Öğretim yılında adı önce “ Eğri kapı Ulubatlı Hasan İlkokulu II”, 1954 yılında “Eğri kapı Ulubatlı Hasan İlkokulu I”, 1958 yılında da “ Ulubatlı Hasan İlkokulu” olarak isim değiştirmiştir. 19.06.1997 tarih ve 305 sayılı İstanbul Valilik onayı ile 8 yıllık kesintisiz eğitim kapsamında ismi “Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu” olarak isim almıştır. Çevresinde okulların az, nüfusun çok olduğu yıllarda 1500 öğrenci, 50 öğretmenle eğitim-öğretim yapılırken çevreye yeni okulların açılması ve haliç tersanelerinin kaldırılmasından sonra2000li yılların başlarından 2010/11/12 yılına kadar öğrenci sayıları 600-700 civarı, Öğretmen sayısı da 15-20 aralığına gerilemiştir. Ulubatlı Hasan İlkokulundan 2013 yılı Haziran ayına kadar 9158 kişi mezun olmuştur. Mezunlarının arasında 2013 İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümü dekanı Prof Haluk Yavuzer, 2009 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, Beşiktaşlı futbolcu Sağbek Kahraman Kartaloğlu da bulunmaktadır.
        BİNA ÖZELLİKLERİ: Bu binaların genel özelliği Cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle devlet binalarında eski Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına benzeyen girintili-çıkıntılı, çatısı alçaklı-yüksekli betonarme kâgir modeldir. Diğer bir özelliği de cümle giriş kapısının karşısında binanın tam orta boşluğunda 8 kenarlı 150 metrekare genişliğinde bir salon olmasıdır. Bu salonun aynısı bazı binalarda alt katta da mevcuttur. Ulubatlı Hasan İlkokulu iki salonludur. Alt kattaki salonun yarısı çok amaçlı salon yarısı ise müzik atölyesi olarak kullanılmaktadır. Okulun hizmete girdiği erken yıllarından sonra Ana giriş kapısının da bulunduğu haliç yönünde kaymalar olduğundan bu bölge yüksek isnat duvarları ile desteklenmiş ve burada bulunan kapı kullanılamaz hale gelmiştir. Yerine ise geniş salonlardan birinden açılan kapı, giriş kapısı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Salonların çatısı ahşaptır. Eklemesiz uzun kalaslar yan duvarlardan destekle, üstten ve yanlardan kaskı ile birbirine tutturulmuştur. Ortada karşılıklı birbirine paralel 3 cm kadar çaplı 7 metre kadar uzunluklu demir kaksılarla desteklenmiş ve çapraz demir bağlantıları ile de denge sağlanmıştır. Salonda direk kullanılmamış olup 8 metre yüksekliğinde, 150 metre kare genişliğinde kesintisiz alan yaratılmıştır ki “İngiliz çatı” tipi denilen bu çalışma yapısal bir sanat eseridir. Ulubatlı Hasan ilkokulu bir bodrum bir giriş ve bir kattan oluşan toplam 3 katlı bir yapıdır. Bodrum katta çok amaçlı salon, arşiv, kız ve erkek öğrenci tuvaletleri ve kazan dairesi ile birlikte “oyun ve fiziki etkinlikler salonu” olarak ayrılan bir birim ve 3 adet derslik bulunmaktadır. Giriş katında anasınıfı, anasınıfı öğrenci wc, mutfak, müdür odası, müdür yardımcısı odası ve 5 adet derslik bulunmaktadır. Birinci katta ise öğretmenler odası, öğretmen wc ve 8 adet derslik bulunmaktadır. Binanın uçtan uca uzunluğu 38 m, yüksekliği çatı hariç 12mdir. Her katta 3.5 metre eninde en metre koridorlar bulunmaktadır; derslik ve odalar bu koridorlara sağlı sollu dizili olarak yer almaktadır. Koridorların her iki başında yukarı ve aşağı iniş çıkış merdivenleri bulunmaktadır. Giriş katın koridorunun uzunluğu 28.40m dir, iki başında bulunan 12+12 merdiven ile her iki uçtan yukarı kata çıkılabilmekte ve 12+7 basamaklı merdivenler ile de her iki uçtan bodrum kata inilebilmektedir. Okulun her sınıfı aynı alana sahip değildir; büyük sınıflar 72.45metrekare, orta boy sınıflar 54 metrekare, küçük sınıflar 37.5 metrekaredirler. Sınıflar yüksek tavanlı olup bodrum kat hariç giriş ve birinci katta sınıf tavan yükseklikleri 4 metreyi bulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir